WAAI


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
WAAIWomen's Automotive Association International
WAAIWoertendyke Adjah Associates, Inc. (New York)
WAAIWorld Aikido Aikikai Inc. (martial arts association; Newark, DE)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Louw, N P Van Wyk (1987 [1966]), Die pluimsaad waai ver.
Ganbakiya's agency, his waai, is then transferred to the plant through both his hands twining the vines on the tutor and his breath inviting it to grow faster.
She escaped on 22 January from Uror county headquarters, Waai. A second girl came to Bor in February.
A second example where a localized, long-term border dispute re-erupted after the urban riots of January 1999 occurred in the villages of Waai and Liang.
The town of Waai, a fishing community, was attacked again on July 30 and left deserted and in ruins.
The story of WAAI is a kind of parable for what has happened to small radio stations all over the country.
Other words that have probably followed the trail of laani include terms like lank 'lots of' and vai 'to go' (Standard Afrikaans lank 'long' and waai 'to blow').
The following description of a cakalele dance ceremony as performed today in Waai is based on the work of Lainsamputty(36), parts of which the author confirmed as being the practice also on Seram, on the basis of an interview in July 1993 with Bp.
Met die afname in Afrikanernasionalisme het demitologisering en die "alternatiewe" historiese fiksie (met die antiheld) ingetree, soos Van Wyk Louw met Die pluimsaad waai ver, Leroux met Magersfontein o Magersfontein, en Coetzee se Mannetjies Mentz in die nawee van 1994, die Waarheids- en Versoeningskommissie en die Herdenking van die Anglo-Boereoorlog (Pretorius 63-5).
"Vere waai vlugtig in die wind/ voor ek my sonpad kan vind", lees ons in "Vere in die wind" (102); in "'n Engel in die vuur" (seker een van die swakste gedigte in die bundel en waar 'n verwoestende veldbrand in Christchurch in 2013 verwarrend saamloop met 'n brandtragedie daar in 1947) ruis die vlerke van 'n huilende engel tussen die liggame van mense wat doodgebrand het.
welke naam de wind ook heeft hij is mannelijk in alle talen of liever jongensachtig overal blaast hij jurken bol rukt hij aan wasgoed en slaat verwoed en wispelturig de bladen om van boeken en van kranten waar het niet waait vallen geen blaren en maakt niemand bewegingen zoals jij nu met je hand door je haar zo sierlijk en vergeefs Alhoewel een van die aantreklikste kenmerke van Van hee se werk die afwesigheid van doelbewuste intertekstuele spel en literere opgesmuktheid is, herinner haar gedigte waarin die wind so bekoorlik waai die leser tog aan die werk van ander: vanaf die Nederlandse "Tachtigers" met hul simbolistiese aanwending van natuurbeelding om huile komplekse sielsbewegings mee uit te druk tot by P.B.
Die res, saam met my bruin vel gekremeer dan na Mzimhlope se ashope terugkeer, om dit sonder gebed of gesang met een handswaai aan die wind oor te laat om dit weg te waai.