WAARS

AcronymDefinition
WAARSWeirton Area Ambulance and Rescue Squad (Weirton, WV)
WAARSWest Alabama Amateur Radio Society
WAARSWartime Aircraft Activity Reporting System (USAF AMC)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
It is said the collection of Waars and Dholas differentiate between Murdanas, Kathiyas, Wahni Wallas, Wattoos, Kharals, Dhodies, Fatyanas who stood by Ahmed Khan Kharal while Langriyals, Baidees (Sikh), Gardazis, Badozais, Makhdooms, Qureshis of Multan, Chishtis and Gillanis collaborating with the British colonisers.
Wij bieden gemoedsrust, maar waar u zal gaan en zoeken naar een plek om het te kopen?
Dit word veral gesien in 'n gedig soos "Vervreemding", waar die beredenerende persona van die spreker telkens betyds genoeg ingryp om te sorg dat 'n emosioneel gelade gegewe ook intellektueel hanteer word.
Na 'n diensplig-jaar as militere loteling begin hy geneeskunde studeer aan die Universiteit van Stellenbosch waar hy 'n inwoner van Wilgenhof-manskoshuis was.
"Waar is die kinders dan tog?""Ek hoor n geproes", grinnik Surikus terwyl ons onder die komberse probeer wegkruip met my hand styf in joune.
Ons sien dus die wereld en die plaas en haar gesinsgenote feitlik uitsluitlik deur haar oe, en waar hulle self optree of praat is dit onvermydelik gefilter deur haar sensibiliteit.
Oor die algemeen blyk daar min ooglopende foute in die vertaling te wees, buiten vir 'n aantal kere waar die vertaler in gebreke bly om konsekwent in dieselfde sin binne dieselfde tyd te vertaal, byvoorbeeld "dat die waarheid wat daarin steek 'n bietjie van 'n veralgemening was" (102) in plaas van die meer gepaste "is".
1 i Waar skuil ek teen die son se steek ii op hierdie Krovlak sonder home iii is dit net opgeefsel en brand iv of panne blink van klip en sand Martinus Nijhoff skryf in sy gedig 'Awater' die nou reeds baie bekende woorde (self vatbaar vir meer as een vertolking) wat met Leopold se 'rykdom van die onvoltooide' ooreenstem: 'lees maar, er staat niet wat er staat', want daar staan nie net wat daar staan nie, daar staan meer as wat daar staan.
Sy het aanbeweeg na die Universiteit van Kaapstad (UCT) waar sy 'n BA-graad gedoen het en 'n onderwys-kursus gevolg het.
In die skuiling waar Ben, Reitz, Willem en Abraham vir 'n kort tydjie vertoef, beskryf Japie Stilgemoed 'n roete wat sy kommando gevolg het, en gee daarmee saam 'n katalogus plekname waarin mense se kreatiewe reaksie op hul omgewing afgelees kan word (Winterbach, 2002:55).
Deur vir die leser 'n meesterlike beskrywing van 'n emosionele toestand (of 'n omgewing) te gee, vermeerder Konrad die trefkrag van verskeie tonele waar daar min dialoog tussen die karakters plaasvind:
Met geen geleentheid om haar regstudies in 'n apartheid Namibie op te neem nie, het Bience soos baie ander in ballingskap gegaan en die eerste paar jaar as onderwyser deurgebring waar sy haar mede-Namibiers in vlugtelingkampe in Zambie, Angola en Kuba onderrig het.