WADU


Also found in: Dictionary.
AcronymDefinition
WADUWorld African Diaspora Union (cultural group; Atlanta, GA)
References in periodicals archive ?
Wadu says his own society doesn't always appreciate its artists.
Wrth annerch Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam, condemniodd Gareth y Rwsiaid a'u rhoi yn yr un cwch unbenaethol a'r Almaen a'r Eidal - ond gwrthod hyn yn chwyrn wnaeth Cymry amlwg, yn cynnwys Ithel Davies wrth wadu honiadau'r newyddiadurwr am sefyllfa'r Iwcrain, gan ddweud fod Rwsia yn fodel o sut y dylai gwlad gael ei llywodraethu.
Dyma i chi englyn arall gefais i gan Alan Wyn Roberts, Brynsiencyn: Y Blagur Nid hap a ffrwydra'r cnapiau - i wadu Eu llwydaidd bilynnau Ond swyn y gwanwyn sy'n gwau Ei gywrain ddillad gorau.
Ond beth bynnag am synnwyr cyffredin a'r dadlau, all neb wadu mor dwyllodrus, rhagrithiol yw cymaint o'r bobl sydd wedi cefnogi niwclear, a chymaint nad ydyn ni wir yn gwybod am yr ymbelydredd sydd wedi achosi cymaint o lanast yn barod.
Yn sicr mae Cymru post-Cwl Cymru yn well na'r Cymru roedd pawb yn ei wadu yn ol ar ddiwedd yr 80au.
ALL neb wadu nad yw gormodiaeth rhemp diwydiant Dylan Thomas wedi gadael ei farc.
Rydw i wedi ei wadu ers cyhyd, fel cynifer o bobl y Gorllewin.
Pwy all wadu arwyddocad cerddi Gerallt Lloyd Owen i ymgyrchoedd y mudiad cenedlaethol yng Nghymru?
Mae'r bobl ddysgedig sydd yn ysgrifennu llyfrau yn mynd i boenau i wadu hyn, ond gwaethygu mae cwynion y werin.
All neb wadu fod yr holl sylw yma i Margaret Thatcher yr wythnos hon wedi agor pob math o glwyfau.
Yng Nghymru a gwledydd Prydain, prin y medr neb wadu bod rhaglenni'r Sianel wedi hybu'r diddordeb yn yr iaith Gymraeg, mewn adfywiad a welodd nifer gynyddol o bobol yn ei dysgu neu'n anfon eu plant i ysgolion Cymraeg.
Fedr neb bellach wadu bod patrymau tywydd - yr hinsawdd - yn newid.