WAIR


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
AcronymDefinition
WAIRWestern Army Infantry Regiment (Japan)
WAIRWing-Assisted Incline Running (ornithology)
WAIRWeighted Average Interest Rate (finance)
WAIRWavelet Analysis of Image Registration (software; University of California, Los Angeles)
WAIRWarehousing and Asset Investment Recovery (Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
A chan fod y caeau ar lechwedd serth mi fuasem yn cyrchu'r gwair i'r Helm/Ty Gwair gyda cheffyl a char gwair/seld wair gan yr oedd yn rhy sert i lwytho trol.
Ydach chi'n cofio lladd gwair hefo ceffyl, troi'r gwair hefo picwarch, crafu'r cribinion o'r ochrau, gwneud mydylau a chario rhain at ei gilydd i wneud tas wair? Oeddech chi'n rho to ar y das?
Mae Sioned wrth ei bodd ynghanol arddangosfeydd amryliw o flodau a phlanhigion yn y babell fawr - pob dim o gennin pedr a bougainvillea i wair egsotig a bonsai.
"That's the spot where Louie did a full Cab flip and Jake got hit by a bus."--Ishod Wair
Wrth edrych arno gwelsant fod y dyn yn troelli'n gyflym yn ei unfan, yna newidiodd i fod yn fwdwl mawr o wair cyn rholio i lawr dros ochr y mynydd ac i'r mor!
(NYSE: WAIR) said its board of directors has appointed Richard J.
Mae lluniau o wenoliaid yn hedfan ar awelon yr haf ym mis Awst, a'r aber ym Malltraeth wrth i'r haul fachlud ac un arall o das wair wedi'i thoi.
I would not try that!"--Ishod Wair, regarding the loop
Roedd yr hen fuwch yn gorwedd yn y ty gwair, ac yn wir roedd dwy gowlas o wair heb eu dechrau, a phan welodd Gruffydd Williams, cymydog i Nans, yr holl wair, dywedodd: "Tasat ti wedi cario mwy o'r gwair 'ma iddi fasa hi ddim ar lawr."
(NYSE: WAIR) said it has entered into an agreement to acquire Haas Group Inc.
Gellir rhoi peli o fagnesiwm lawr gwddf yr anifail ddau neu dri diwrnod cyn eu troi allan a bydd rheini yn rhyddhau yn araf i'r corff a gydag ychydig o wair neu borthiant sych wrth law gellir datrys y broblem.