WARWS

AcronymDefinition
WARWSWyoming Association of Rural Water Systems
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Fe wnaethant ein tywys trwy'r broses o sicrhau'r cyllid angenrheidiol gan Gronfa Twf Economaidd Cymru er mwyn prynu hen warws a'i thrawsnewid yn ganolfan gyfryngau newydd." Sioned Morys, Rheolwr Gyfarwyddwr Chwarel"Business Wales was there to help.
Er fy syndod gwelais fod y warws bron yn llawn o esgidiau dynion o bob lliw, llun a maint.
Phil Jackson, manager of Y Warws, said: "For some time now we have had uncertainty over our future and this has been unsettling for staff.
Yn y cyfamser, mae Steve a Roger yn disgwyl am Garry yn y warws. Mae hi'n ddiwrnod dathlu pen-blwydd priodas Gloria a Neil a chaiff teulu'r Monks eu hatgoffa pa mor bwysig yw cwlwm cariad teulu.
Warws Werdd was established in 2004, and primarily collects and reuses old furniture and unwanted clothes.
Cawn glywed mwy am ei gwaith arlunio a pham fod un o'i champweithiau mewn warws yn Lloegr.
Ac o ystyried fod y cwmni'n defnyddio cynnyrch o Dredegar a Llandrindod yn hytrach nag o warws ym mhellafion Ffrainc, mae'n gwneud i rywun gwestiynu synnwyr lot o'r rheolau sy'n bodoli.
As special guest, popular Welsh television presenter Nia Parry will be cutting the ribbon in the new Dillad Del shop, which is situated in Warws Werdd.
Sef yn y warws enfawr yn Southampton lle mae pawb yn cael ei gofrestru a'i holi'n dwll rhag ofn bod gennym fom yn ein bagiau llaw.
Teimlais yn sydyn y bydde waeth i mi grwydro o gwmpas Warws Morgan Evans yn Sir Fn.
Mae'r system prynu a rheoli stoc warws newydd, a adeiladwyd ac a osodwyd gan dim prosiect Darren, wedi'i chyflwyno gan Stena ar draws gweddill y DU ac Ewrop.
Dyn warws oedd Dewi Jones wrth ei waith, ond erbyn hyn mae'r gwer 67 oed o Benygroes wedi ennill gradd MA er anrhydedd am ei ymchwil ar dywysyddion a botanegwyr cynnar Eryri.