WASG


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
WASGWahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (German political party)
WASGWestern Australian Speleological Group (est. 1959; caving)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ond roedd hi'n dda clywed Jon hefyd yn tynnu sylw at ddirywiad y wasg yn gyffredinol - mae'n faes sydd wedi newid yn llwyr dros y degawdau diwetha, ac mi nododd fod 90% o gynnwys ambell bapur dyddiol yn ddim ond datganiadau wedi eu haddasu, gyda newyddiaduraeth ymchwiliadol yn prysur ddiflannu.
Roedd Mike wedi ennill gwobr am yr erthygl honno nol yn 2001, ond yn 2015, diolch i 'sbin' y wasg, mi gafodd ei gyhuddo o alw pawb oedd yn symud i Gymru yn Naziaid.
genstat.com) were fitted to evaluate the absolute and relative importance of depth, land use, ASC, and WASG on actual SOC stock values.
Fe fues i ac Ann Beynon, Pennaeth y Wasg yn S4C ar y pryd sydd heddiw yn Bennaeth BT yng Nghymru, yn gweithio ar gylchgrawn teledu newydd fyddai'n cael ei ddosbarthu oddi fewn y cylchgrawn TV Times.
Cyfrol arall sydd yn dathlu bywyd Emyr Humphreys yw un gan M Wynn Thomas eto o Wasg Prifysgol Cymru.
Rhywbeth sydd wedi cael sylw anferth am fod y boi graffiti yn enwog ac yn wych yng ngolwg y wasg Lundeinig.
Roedd o'n llythyru'n gyson yn y wasg ar l pob Eisteddfod lle'r oedd yn tybio iddo gael cam, ac yn beirniadu pawb a phopeth." Bu'n gweld bai ar y beirniad Berw a J T Job fwy nag unwaith, ond yn enwedig yn Eisteddfod Caernarfon 1911, gan alw'r ail wer bonheddig yn 'erratic' mewn llythyr i'r Brython.
Felly dyna wych yw cael "Teach Your Dog Welsh" gan Anne Cakebread o wasg y Lolfa, sy'n llyfr bach poced - addas iawn wrth fynd a'r ci am dro.
Trois at Codi Llais wedyn sy'n gasgliad o ysgrifau gan ferched dan olygyddiaeth Menna Machreth, eto o wasg y Lolfa.
Mae'r lluniau hyn yn chwilboeth o'r wasg ac yn dangos awyrgylch ffasiynol a chain 1891, sydd i fod i agor ym mis Rhagfyr.
Dweud Pethe (S4C, 9.30pm) Wrth i''r Arglwydd Ustus Leveson barhau i gynnal ei ymchwiliad i ddiwylliant, moesoldeb a gweithgareddau''r wasg, bydd Rhun ap Iorwerth (dde) yn holi beth sydd wedi mynd o''i le hefo''r wasg ym Mhrydain, ac a oes gan selebs hawl i breifatrwydd llwyr?
Petai ni'n gwneud pethe mwy diddorol, falle byddai'r wasg Seisnig wrth eu boddau yn rhoi sylw i ni (fel yn achos organau i bawb, lle mae Lloegr nawr yn efelychu esiampl Cymru).