WAT


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
WATWest Africa Time (GMT-0100)
WATWhat
WATWindows Activation Technologies (Microsoft)
WaTWithout A Trace (TV show)
WATWaters Corp (stock symbol)
WATWhite Adipose Tissue
WATWaterford, Ireland (Airport Code)
WATWoordeboek van die Afrikaanse Taal (RSA)
WATWe are Talented
WATWork Adjustment Training
WATWafer Acceptance Test
WATWeight, Altitude, and Temperature (aviation)
WATWax Appearance Temperature (petroleum industry, pipelines)
WATWebsite Administration Tool
WATWorkshop on Agreement Technologies
WATWheel and Track
WATWashington Accessible Taxi (King County, WA)
WATWide Area Tandem
WATWeapons Augmentation Team (US Coast Guard)
WATWork Authorization Tracking
WATWireless Action Team
WATWet Anode Tantalum
WATWay Ahead of Time (computing)
WATWojskowa Akademia Techniczna (Polish: Military University of Technology)
References in periodicals archive ?
Op sy beurt meen Welch (6) dat daar in die konteks van die gevangeniswese sprake is van etlike strafregtelike diskoerse, maar sonder veral ses diskoerse uit wat verskeie praktyke omvat, naamlik diskoerse wat veral toegespits is op opsluiting en gevangeneskap soos rehabilitasie, normalisering en kontrole, terwyl die ander drie verwys na die middele wat gebruik word om die gevangene te reguleer, naamlik die burokrasie, professionalisme en outoritere gesag.
Twee sentrale aspekte wat nou na vore getree het, was die verdwyning van marteling as openbare spektakel en die eliminering van pyn.
Ses-en-twintig jaar later ontmoet sy die kind wat sy so lankal uit haar hart probeer skuif het om met haar lewe te kon voortgaan, en moet verduidelik: 'I had to cut you from my lire the moment after you were born.
Critics of the monastery often focus on the power of the financial management of the wat and the administration skills of its leaders as the source for its achievement.
Die gedagte is om 'n visueel aantreklike, rustige area binne die US-Gesondheidswetenskappe-biblioteek te skep, waar studente in die teenwoordigheid van die magdom Afrikaanse mediese literatuur wat oor die jare gepubliseer is, kan ontspan, kuier of studeer.
Ons ervaar dit orals - op televisie en radio uitsendings, op advertensieborde, in advertensies, tydskrifte en met die vrouens wat op straat by ons verbyloop.
Die rede waarom Milla nie kan weet "hoe dit voel om Agaat te wees" nie, setel daarin dat Agaat slegs "huile" taal geleer het--'n taal wat nie "genoegsaam" uitdrukking aan Agaat kan gee nie.
One critical historical link the Hmong at Wat Thamkrabok have with Hmong Americans and the United States is their involvement in the Secret War in Laos.
Desondanks is dit ook 'n intellektuele drama met onder andere 'n veelheid (intertekstuele) verwysings wat by tye vervreemding tussen spel en gehoor tot gevolg het.
Die neurowetenskap kan deur talle tegnologiese ontwikkelings aandui waar aktiwiteit in die brein plaasvind; dit kan die aard van die aktiwiteit beskryf en byvoorbeeld verduidelik hoe die brein kleure onderskei of handelinge organiseer, maar die groot probleem bly: hoe kan objektief waarneembare dinge soos breinselle, weefsel, neurone en bloed aanleiding gee tot die hoogs subjektiewe ervaring dat daar 'n "ek" is wat kan ruik en proe, wat 'n nooi in 'n nartjie of 'n ouma in kaneel kan he?
Donations to aid tsunami victims in Thailand can be sent to Wat Thai Los Angeles, 8225 Coldwater Canyon Ave.