WDDW


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
WDDWWebpage Design and Dynamic Webpage Design
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Yn anochel, mae gadael cyfres ddrama wedi cyfnod mor hir yn brofiad emosiynol iawn a Huw yw'r cyntaf i gyfaddef fod 'na lwmp yn ei wddw ar ei ddiwrnod olaf o ffilmio.
Yn ffodus, gyda chymorth rhaff denau a oedd mewn peryg o dorri, llwyddodd i godi ei hun yn ol dros ymyl ei gwch cyn i'r wedars, a oedd yn cyrraedd ei wddw, lenwi.
Pan oeddech chi''n blentyn tybed oeddech chi yn arfer dal blodyn menyn at wddw plentyn arall i weld os oedd o neu hi yn lecio menyn?
Sych y deigryn efo'r ffunan Roddais am dy wddw gwyn Ti anghofi'r cyfan wedyn Pan y byddaf wedi mynd.
Mae pen du gan y ceiliog, mae'i wddw a'i fron yn ddu, ac mae'r adenydd yn ddu hefo marciau gwyn amlwg arnyn nhw a chynffon ddu, hir hefo ymylon gwyn, tra mae'r talcen, ochrau'r pen a'r bol yn wyn.
"Dydw i ddim yn meindio nadroedd," meddai, "ond pan mae yna un rownd dy wddw di a ti'n trio cofio dy linellau, mae hynny yn stori wahanol!" Roedd Y Syrcas yn cyflwyno profiadau newydd, ond nid dyma'r tro cyntaf i Llyr weithio gyda'r cyfarwyddwr Kevin Allen.
Roedd ei blu yn glytwaith man o liwiau brown hefo'r fron ac o gwmpas ei wddw yn oleuach.