WEDI


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
WEDIWorkgroup for Electronic Data Interchange
WEDIWisconsin Economic Development Institute (Madison, WI)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae trefnu raliau wedi bod yn rhan o'm bywyd ers bron i hanner canrif, a fedr rywun fyth fod yn sicr faint ddaw.
Mae Annaly Jones o Gaerfyrddin, Emlyn Bailey o Flaenau Ffestiniog, David Roberts o Gaerffili, Mared Fon Owen o Fodedern a Matthew Jones o Aberystwyth i gyd wedi gweld eu pwysau'n cwympo ac wedi ysbrydoli'r genedl i godi oddi ar y soffa a gwneud ymarfer corff.
Mae'n well ganddyn nhw ddyfroedd sydd ychydig yn oerach ac maen nhw wedi eu gweld yn y mor ger Y Tir Newydd, Yr Ynys Las, Gwlad yr Ia, a gogledd Norwy a chyn belled i'r de ag Ynysoedd yr Asores a Ffaroe.
WEDI has been guided by a steering committee of 26 national healthcare leaders representing private payers, providers, consumers, federal and state healthcare government agencies and businesses.
Yn y byd llyfrau Cymraeg rydan ni wedi dod i ddisgwyl gwydraid o win ac ambell grispen am ddim, yn ogystal a chael adloniant cerddorol o ryw fath.
Gyda'r Prif Weinidog wedi gwario PS4bn ar baratoadau Brexit ond wedi methu dod i unrhyw gytundeb.
Gyda detholiad o glipiau o'r archif mae'r rhaglen yn siwr o ddod a llu o atgofion am rai o'r rhaglenni poblogaidd, ac ambell raglen lai cofiadwy sydd wedi eu darlledu ar hyd y blynyddoedd.
Ymunodd Sheila Campbell, 60 oed, a'r sesiynau a drefnwyd gan gymdeithas dai Cartrefi Conwy ym mis Chwefror ac mae'n dweud eu bod wedi gwneud gwahaniaeth enfawr iddi ac yn helpu ei hadferiad.
Ni yw Gwlad y Gan wedi'r cyfan, ac mae'r holl dalent anhygoel sydd wedi dod i'r amlwg yn Chwilio am Seren Junior Eurovision Cymru wedi bod yn wledd i'r clustiau.
iawn, wedi eu llnau efo gwaelod fy nghrys T, mae pethau'n well, ond yn dal yn od.
Dywedodd Dr Ioan Rees,"Beth y'n ni wedi'i wneud a beth maen nhw wedi llwyddo i'w wneud yw newid ffordd neu batrwm o feddwl sy'n arwain at newid patrwm o fyw.
Mae'r newyddiadurwr a darlledwr bydenwog Huw Edwards yn mynd i gapel yr Annibynwyr, Eglwys y Priordy, Caerfyrddin i gwrdd a'r Parchedig Beti Wyn James ac aelodau o'r achos i glywed sut maen nhw wedi cynnig cartref i deulu o Syria sydd wedi gorfod ffoi o ddinistr y rhyfel cartref enbyd yn eu mamwlad.