WERK


Also found in: Dictionary, Idioms, Wikipedia.
AcronymDefinition
WERKWashington Episcopalians Respond to Katrina (Washington, DC)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
In die lig hiervan is dit nie 'n verrassing dat die digter, Vincent Oliphant (82) tydens die eerste Swart Afrikaanse Skrywerssimposium getuig dat selfs Brink se eerste eksperimentele werk 'n deurslaggewende rol in sy intellektuele ontwaking gespeel het:
Claire Farrell, director of WERK, added: "The atmosphere was wonderful and the response to this first festival has been incredible - both from local community groups coming together to be part the event, as well as the thousands who came on Saturday to enjoy the events and installations."
Die beigefugte CD ist klug konzipiert, da vom Bemuhen getragen, einen reprasentativen Uberblick uber Ustvol'skajas Werk zu liefern.
Chris Churchill, an astronomer at New Mexico State University in Las Cruces, would like to understand better how Werk and her team distinguished between hot and cold hydrogen gas.
Hein Viljoen is 'n ervare Cloete-leser en in sy bydrae ondersoek hy die invloed van die Simbolisme op Cloete se werk. Aan die hand van 'n stipte ondersoek wys hy onder meer op die invloed van Baudelaire en die wyse waarop die digter hom intertekstueel binne die Suid-Afrikaanse idioom en konteks herskryf.
Sy het ook haar 3 kinders grootgemaak en het die inkomste van 'n werk nodig gehad en in haar situasie was dit net nooit 'n opsie om vir Graad 12 in te skryf en dan vir verdere mediese opleiding te gaan nie.
Die werk bevat ook 'n uitvoerige glossarium, 'n indrukwekkende bibliografie van moderne studies, en ten slotte nuttige bykomende informasie in die vorm van eindnotas by die inhoud van die werk.
Close friends claim his sudden death came as a consequence of the stress he suffered from the bankruptcy of Das Werk last year.
[4] Werk publicity materials warned that if widows, refugees, and women who had become exhausted from intense physical labor during the war and its aftermath did not recover their health, they would be unable to fulfill their primary responsibilities as mothers.
The new company, to be called Diehl Avionik Systeme, will encompass the control and navigation activities of the Diehl subsidiary BGT and VDO-Luftfahrtgeraete Werk (joint subsidiary of BGT and Thomson-CSF Sextant).
122, Werk was slated for a November run at the Salon, an off-Broadway venue, but a scheduling glitch nixed the deal.