WERK


Also found in: Dictionary, Idioms, Wikipedia.
AcronymDefinition
WERKWashington Episcopalians Respond to Katrina (Washington, DC)
References in periodicals archive ?
n Mens sou die titel kon deurtrek na sy werk as literator: dit wat hy tot stand gebring het met sy onderrig in en navorsing oor die Afrikaanse letterkunde was vir sy talle studente en die lesers van sy werk nie "slotte" nie, maar "sleutels" wat 'n ganse intellektuele rykdom ontsluit het.
Claire Farrell, director of WERK, added: "The atmosphere was wonderful and the response to this first festival has been incredible - both from local community groups coming together to be part the event, as well as the thousands who came on Saturday to enjoy the events and installations.
Chris Churchill, an astronomer at New Mexico State University in Las Cruces, would like to understand better how Werk and her team distinguished between hot and cold hydrogen gas.
Hein Viljoen is 'n ervare Cloete-leser en in sy bydrae ondersoek hy die invloed van die Simbolisme op Cloete se werk.
Zu diesen weitgehend musikwissenschaftlich orientierten Beitragen gesellen sich zwei weitere, die sich mit der Prasentation und Archivierung von Kagels Instrumentarien und anderen Dokumenten zu seinem Werk befassen.
Sy het ook haar 3 kinders grootgemaak en het die inkomste van 'n werk nodig gehad en in haar situasie was dit net nooit 'n opsie om vir Graad 12 in te skryf en dan vir verdere mediese opleiding te gaan nie.
Die werk bevat ook 'n uitvoerige glossarium, 'n indrukwekkende bibliografie van moderne studies, en ten slotte nuttige bykomende informasie in die vorm van eindnotas by die inhoud van die werk.
Renamed Das Werk three years on, the company kept growing throughout the '90s, pressured by banks when it decided on a flotation in 1999.
Four weeks in a convalescent home, the Werk vowed, enabled mothers to "handle even more difficult challenges and gain the courage to improve the family situation of their husbands and children on their own.
The Diakonisches Werk grew and needed more office space, more conference rooms and a staff canteen, but there was no easy way of extending the building without filling in the valued communal spaces or blocking views, All immediately adjacent sites were taken, but there was a narrow triangle of land a hundred or so metres to the east caught between road and railway, just outside the zone controlled by the militaristic masterplan.