WISG

AcronymDefinition
WISGWilliams Industrial Services Group
WISGWorld Infrared Standard Group (pyrgeometers)
WISGWestern Information Systems Group (University of Western Ontario; Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Carreg cadfan, sydd i'w gweld yn Eglwys Llangadwaladr, Mn Cadfan yn ei wisg frenhinol yn y ffestr liwgar
Byddwn yn falch iawn o glywed gan unrhyw un sydd rhagor o wybodaeth am y math yma o wisg.
"Yn rhyfedd iawn, mae gwisg Ysgol Porth y Glo yn y gyfres yn debyg iawn i wisg Ysgol Plasmawr yng Nghaerdydd lle es i, ond dydy Nicky ddim byd fel fi pan oeddwn i'n ddisgybl ysgol!" meddai Saran, sy'n 20 oed ac yn wyneb cyfarwydd i wylwyr y sianel ar ol serennu yn y gyfres 35 Diwrnod a'r ffilm Y Syrcas.
Mae'n wyneb cyfarwydd ar lwyfan ac ar y sgrAn fach, ac enillodd ddwy wobr Bafta Cymru am ei pherfformiadau yn Y Twer' a'r Wisg Sidan.
Straeon am y cymeriad hefyd: y wisg a'r osgo hen ffasiwn a drodd yn sydyn yn jins a gwallt wedi'i liwio a llawer heb fod yn siwr pwy oedd y dyn diarth ar goridorau'r w neuadd.
Mae'n wyneb cyfarwydd ar lwyfan ac ar y sgrn fach, ac enillodd ddwy wobr Bafta Cymru am ei pherfformiadau yn Y Twer' a'r Wisg Sidan.
Y naid fawr oedd mynd i'r ysgol uwchradd, a dyna lle mae o yn ei wisg newydd, a'r llewys lathenni yn rhy fawr iddo.
Torsythai'n rhwysgfawr yn y wisg honno gan annog bechgyn ifanc Gogledd Cymru i fynd i'r ffosydd.
"Maen nhw'n ddau gymeriad diddorol sydd wedi cynnig her arbennig i'r ddwy ohonom ni," meddai Betsan, sydd wedi serennu mewn nifer o gyfresi a ffilmiau dros y blynyddoedd, gan gynnwys Pen Talar, Talcen Caled, Pobol y Cwm, Y Wisg Sidan, Y Twer ac Un Nos Ola Leuad.
Chwilio roeddynt am wisg Gymreig i'w benthyg i hyrwyddo'r cynnyrch a Chymru.
Mae gennym lun ohono yn ei wisg fel milwr, dyn urddasol yr olwg.
Betsan also has several prestigious accolades under her belt; she was named BAFTA Cymru Best Actress for Y Twer and Y Wisg Sidan and International Best Actress for Un Nos Ola'' Leuad.