WLEN


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
WLENWest Lancashire Environmental Network (UK)
References in periodicals archive ?
The subject of the order is the provision of municipal waste collection services from landlords residing in the city and commune of wlen and their development.
An example from Czerwony Wawoz (Wlen Graben, Sudetes).
Kowalski, A.: 2017a, Distribution and origin of landslide forms in the Bobr river valley near Wlen (Western Sudetes).
If win is the average of all the windows of the occurrences of a sequence, the tightness t of the sequence is 1 - ((win - wlen)/win).
The subject of the order is the performance of the investment task titled revitalization of the public space of the historic center in wlen - rebuilding the market divided into parts part i reconstruction of the sewerage network in kosciuszki street in wleniu part ii reconstruction of the sewerage network in st.
Contract awarded for Performing the function of the investors supervision inspector when completing the investment project entitled renovation and revitalization of residential buildings in the wlen commune
Cawn hefyd y cyfle i weld cyfres newydd am 'Ffi Ffi a'i ffrindiau' sy'n byw mewn gardd hudol cyn mynd draw i gwrdd e'r 'Bobinogi' sef Ogi, Nib a Bobin, cymeriadau bach bywiog a lliwgar sy'n byw mewn het wlen. Yna byddwn yn picio draw am stori i'r 'Clwb Cleber' cyn ymweld e 'Bob y Bildar'.
Tenders are invited for Securing the ruins of the castle in Wlen - Phase VII
Tasg nid bychan hwyrach, ond ag yntau wedi ei drwytho ymhob agwedd o'i bywyd a'i gwaith, mae'n llwyddo i gyfleu swyn yr hyn a ddisgrifia fel 'gwraig ifanc, gyffredin, anghyffredin: un a nyddai wlen ac a wnoai hosanau gyda'r gorau o wragedd Powys.Ond a naddodd farddoniaeth grefyddol ar ffurf emynau gyda'r gorau o feirdd Cristionogol y byd.'
- Part 4 of conduct - the preparation and service of meals prevention workers and police officers in Wlen Gen, pl.
- Part 5 of proceedings - the preparation and service of meals prevention for employees ipolicjantEw Genesis in Wlen, Pl.