WNAN

AcronymDefinition
WNANWireless Network After Next (US Defense Advanced Research Projects Agency)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Cobham is advancing with the development of its Wireless Network after Next (WNaN) self-forming, self-healing adaptive wireless network node.
(104) Information about the WNaN program is based on comments by
One of the attractions of the Wnan system is its ability to sense which parts of the spectrum are unoccupied and to access them when necessary.
Pur anaml maen nhw'n pigo ond mi wnan nhw fawa wrth blymio i lawr ac mae hynny yn medru bod yn ddigon i ddychryn rhywun.
Mi wnan nhw aros yn y dwr nes y cant afael ar bysgodyn fel yr eog, y sewin neu'r brithyll ac yna mi fydd y gragen deuddarn yn cau'n glep ar dagellau'r pysgod yma.
Cuddio mewn coed a llwyni wnan nhw a dal i'w bwydo am sbel nes y byddan nhw'n ddigon tebol i edrych ar eu holau eu hunain.
Pam na wnan nhw jest rhoi dirwy yn ol cyflog y troseddwr?
Bwyta gwair yn bennaf maen nhw, ond mi wnan nhw hefyd fwyta dail, blagur, rhisgl coed a gwreiddiau, ac wrth gwrs yn yr ardd mae letys, bresych ac ati yn demtasiwn fawr iddyn nhw.
Os nad oes digon o dyllau yn y goeden, mi wnan nhw adeiladu nyth rhwng gwreiddiau hen goeden neu hyd yn oed dwll yn y ddaear ambell waith, ac maen nhw hefyd yn defnyddio blychau nythu.
Ambell dro mi wnan nhw sugno gwaed ymlusgiaid ac amffibiaid hefyd.
Yn ogystal mi wnan nhw fwyta ffrwythau a madarch yn eu tymor.