WNE

AcronymDefinition
WNEWest Nile Encephalitis (disease)
WNEWaitNextEvent
WNEWarum Net Experience (radio station)
WNEWireless Network Entity
WNEWhite Noise Enhancement
WNEWhole Nymphal Extract (veterinary vaccination)
References in periodicals archive ?
Beginning with its acquisition of e2020 in July 2011 (later renamed Edgenuity) and further advanced with the purchase of Imagine Learning, WNE has invested substantially into both SaaS platforms to adapt to every student's evolving learning needs.
Enec's presence at WNE 2014 provides the organisation with a platform on which to strengthen existing industry relationships, build new connections, and discuss further collaboration with the key players from the nuclear energy sector across the globe.
WNE may be mimicking by many infectious and non-infectious disorders, but to the best of our knowledge, this is the first case of WNE mimicking malaria (1,5).
The ceremony of awarding the winners of the WNE contest was held in Le Bourget, Paris as part of the World Nuclear Exhibition (WNE) offering 4 nominations in total: Knowledge management, Innovations, Nuclear safety ?
Third period: 3, WNE, Dan Genord (unassisted), 3:55.
WNE -- Schumitz 15 pass from Krafick (Patterson kick)
A'r noson cyn cychwyn, mi wnes i benderfynu ei bwyso, rhag ofn.
Fe aeth fy ngornest gyntaf hyd at y diwedd a wnes i ddim mwynhau hynny.
Ond mi wnes i fwynhau'n arw, a dim ond pigo bwrw wnaeth hi.
Mi ges i lond bol o weld lluniau gwyliau pobl eraill a mwy na llond bol deimlo bod bywyd yn carlamu heibio gan fy ngadael i ar ol, felly dros Nadolig, mi wnes benderfyniad: dim bwys am y coesau clec, dwi'n mynd am drip i wlad dramor - cyn gynted a phosib
Pan wnes i sylweddoli mai pranc oedd yr holl beth, fe wnes i deimlo relief mawr, a mynd i wneud paned i'r criw ffilmio
y Ri-Sesiwn yn Nolgellau (lle wnes i benderfynu mod i'n bendant yn rhy hen i gigio - allwn i'm diodde lefel y swn); helpu allan yn y maes carafannau sy'n dechrau prysuro o'r diwedd, diolch i'r tywydd sych; a'r sgwennu a golygu arferol.