WNES

AcronymDefinition
WNESWest Northfield Elementary School (Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
O ia, mi wnes i gyfarfod criw gwallgof, gwyllt o bobl ifanc Sbyty Ifan yn y bar cefn yn fan'no.
Fe wnes i astudio nifer o bynciau a oedd yn cynnwys; Marchnata, Y Gyfraith, Cyllid a Rheoli Adnoddau Dynol, heb anghofio am rhai o'r modiwlau craidd.
Wel, do, fel mae'n digwydd, ond mi fydd raid i chi wylio'r rhaglen er mwyn cael gweld sut wnes i'n union.
A dweud y gwir roedd yr ymdrech yn ryw fath o wyliau o slafodod y Maes, ac mi wnes y defnydd gorau allwn i o drafnidiaeth gyhoeddus Cymru i fynd o Geredigion i Lanrwst ar bnawn Sadwrn, a gweld fod modd gwneud hynny mewn llai nag wyth awr (ar dren a dau siwrnai bys), a hynny am lai na PS10.
Am ryw reswm, mi wnes i gymryd yn fy mhen mai dyma fy nghiw, camu at y lectern a dechrau ar fy llith.
Ond mi wnes i gadw pnawn yn rhydd i feicio efo Ann - o'r Bermo, dros y topiau i Penrhyn.
'Ym...' A dyna pryd wnes i sylweddoli: tase gan yr hogan gi yn hytrach na babi, mi faswn i'n llawer mwy tebygol o stopio a throi'n slwtsh a gwenu fel giat a gofyn am gael rhoi mwytha iddo fo.
"Mi fues i mewn ysgol haf, pan oeddwn i'n 15 oed, lawr yn Llundain ac mi wnes i fwynhau'n arw," meddai Mark.
Dywedodd: "Pan wnes i ymuno efo Fferm Ffactor doeddwn i ddim yn gwybod y bydden nhw'n fy ngwneud i'n gapten tim.
Unwaith y dechreuais, wnes i ddim oedi tan y dudalen olaf.
Mi wnes i anghofio pen-blwydd Daniel, fy nai hefyd, felly pres gaiff o - yn hwyr.
A gredwch chi byth - wnes i ddim deffro tan wedi 12.