WOKL


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
WOKLWorkshop on Korean Linguistics
References in periodicals archive ?
Budowa infrastruktury polega na budowie przylacza kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych wraz z fundamentem, budowie przylacza kanalizacji sanitarnej, przylacza wodociagowego, przylacza kanalizacji technologicznej, przylacza elektroenergetycznego, przylacza teletechnicznego, budowie wjazdw do budynku, budowie miejsca gromadzenia odpadw stalych oraz zagospodarowania terenu wokl budynku.
ilosc osi roboczych sterowanych numerycznie 4 X, Y, Z i R1 (obrt wokl osi ramienia), lub rozwiazanie rwnowazne,
Contract notice: Uslugi sprzatania budynki i terenu wokl siedziby Zamawiajacego oraz sprzatanie Wystawy Glwnej.