WROL


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
WROLWithout Rule of Law
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
AP RHOBERT -- VERA (NEWMAN GYNT) Yn dawel yn Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd, Ddydd Santes Dwynwen, Ionawr 25ain 2013, yn 63 oed, wedi cystudd blin a ddioddefodd yn wrol, di--ildio a di-- rwgnach, o Sycharth, Talwrn, Sir F on, gwraig annwyl, amhrisiadwy a ffrind pennaf Dewi, mam arbennig, ofalgar a charedig Ll yr, ei bartner Daria ac Elliw Haf, a'i chariad Alun, chwaer annwyl a thriw David, Gwenda, a'r ddiweddar Rita, chwaer yng nghyfraith agos Bess, Brian a John, a modryb ffeind Geraint, Lowri, Carys, Anna, Eleri, Nia, Arwel, Lois, Gwawr, Owain, Alaw a Daron, a ffrind i bawb.
Named Best Actor at the 1996 Welsh Baftas for his role in Bydd yn Wrol (Be Brave).
Yn Ol Dafydd Iwan 'roedd Saunders Lewis yn casau y gen, gan ei bod yn sOn am 'Wrol ryfelwyr yn colli eu gwaed dros ryddid.
AP RHOBERT -- VERA (NEWMAN GYNT) Yn dawel yn Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd, Ddydd Santes Dwynwen, Ionawr 25ain 2013, yn 63 oed, wedi cystudd blin a ddioddefodd yn wrol, di--ildio a di-- rwgnach, o Sycharth, Talwrn, Sir F on, gwraig annwyl, amhrisiadwy a ffrind pennaf Dewi, mam arbennig, ofalgar a charedig Ll yr, ei bartner Daria ac Elliw Haf, a'i chariad Alun, chwaer driw David, Gwenda, a'r ddiweddar Rita, chwaer yng nghyfraith agos Bess, Brian a John, a modryb ffeind Geraint, Lowri, Carys, Anna, Eleri, nia, Arwel, Lois, Gwawr, Owain, Alaw a Daron, a ffrind i bawb.
The beginning of Terry's involvement with Coronation Street came after he worked on Bydd Yn Wrol,a film starring then up-and-comingWelsh actors Matthew Rhys and Daniel Evans.
Other credits include : House of America, Back Up, Bydd Yn Wrol (Welsh Baftas Best Actor), Cardiff East, Grace Note, Green Stone, Titus, Whatever Happened to Harold Smith, Testimony of Taliesin Jones, Very Annie Mary, Metropolis, Peaches, Sorted.
and other productions including Bydd yn Wrol. He was clearly very talented.
His feature film Bydd Wrol was screened last Christmas and he has written several one-off dramas for S4C.
The demolition of the community hall in Ferndale, Rhondda, inspired another screenplay called Bydd Yn Wrol (Be Brave), which was filmed on location in Rhondda, Merthyr Tydfil and London.