WYL

AcronymDefinition
WYLWish You Luck
WYLWatch Your Language
WYLWebYourLife! (web design company; Germany)
WYLWeston Youth Lacrosse (Massachusetts)
WYLWaste Your Life
WYLWhy You Little...
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae'r cyfansoddwr a'r clarinetydd proffesiynol, Jonathan Guy, wedi cyfansoddi darn cerddorol newydd, Smile, Smile, Smile, yn seiliedig ar Pack up Your Troubles, fydd yn cael ei berfformio am y tro cyntaf erioed gan gerddorion ifanc o bob gallu yn ystod gweithdy yn yr wyl.
Mae'r wyl, a gynhelir yn Llanelwedd ganol mis Mai, yn boblogaidd iawn gyda garddwyr a thyddynwyr fel ei gilydd, gyda chyfoeth o arddangosfeydd o bob math i'w gweld a mwynhau.
Daeth yr Wyl i ben ychydig ar ol hanner nos gyda'r ddwy brif gystadleuaeth gorawl.
Dyma'r 46ain mlynedd i'r wyl gael ei chynnal ers idid gael ei sefydlu yn 1972 gan y cyfansoddwr William Mathias.
Gellir arbed PS2 ar eich tocynnau ar gyfer yr wyl drwy eu w harchebu ymlaen llaw.
Ers iddo ddechrau ym 2016 mae diddordeb wedi ffynnu yn yr wyl flynyddol y tu hwnt i bob disgwyliad ac mae wedi tyfu i fod yn ychwanegiad hanfodol i'r diwydiant twristiaeth gan gynorthwyo economi Gogledd Cymru.
Bydd Alex Jones yn gadael ei sedd ar The One Show i gyflwyno Noson Lawen arbennig arall, y tro yma o Lundain ar Wyl San Steffan.
"Dwi wedi bod yn cystadlu ychydig yn yr wyl gerdd dant yn y gorffennol, felly dwi'n gwybod beth i'w ddisgwyl a dwi 'di arfer a chystadlu yn yr Eisteddfod.
"Tydi hi ddim yn gyfrinach fy mod i'n caru'r Nadolig," meddai Elin Fflur, sydd wedi dechrau paratoi at yr Wyl yn barod.
Ai ti fydd yn y gyfrifol am goginio yn dy gartref dros gyfnod yr Wyl? Noswyl Nadolig, bydd y teulu i gyd yn cael barbeciw a stecs traddodiadol Americanaidd.
"Wedi bod yn cystadlu fy hun yn yr eisteddfodau cenedlaethol a'r wyl sawl tro, bydd hi'n braf iawn annog a chroesawu pobl o bob cwr o Gymru i ddod draw i gystadlu yn y Rhyl," meddai Leah.
Bydd yr Wyl yn dechrau gyda'r Cyngerdd Agoriadol nios yfory, gyda'r gyflwynwraig Sian Lloyd yn arwain y noson.