WYR

AcronymDefinition
WYRWould You Rather
WYRWashington Youth Rugby (Washington)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
A phwy fydd Nain yn ei dewis i fynd ar ddet rhif dau efo'i hanwylyd wyr? Gwyliwch, Galw Nain Nain Nain, nosweithiau Gwener ar S4C!
For the two central female characters, whatever plans they had for their lives were changed when they became Wielders, guardians of the Wyr and their ways.
Yn ol traddodiad, Cymry'r deheubarth sydd wedi perchnogi'r Fari Lwyd, ond gochelwch wyr (a gwragedd!) y de, mae gan yr hen ben ceffyl ei ddilynwyr ffyddlon yn Sir Y Fflint hefyd.
Gyda dros 6,000 o gleifion ar ei llyfrau, pwy a wyr pa broblem ddaw drwy'r drws nesa!
Mi gawn olwg ar su'mae a shwmai (yn wyr a gwragedd!) ledled Cymru a llawenydd mawr i mi fyddai clywed yr anwylaf o'r holl gyfarchion Cymraeg, "sut wyt ti yr hen sgwdihwlffwch".
Yn ogystal e chlywed am rai o ''r''wyr eraill enwog y genedl, gofynnir y cwestiwn, ai diogi ydi o?
Mae'r Mynydd Du yn amlwg iawn yn nhirwedd y Dyffryn ond ychydig a wyr am y llwybrau cudd ac ogofau eang sydd i'w darganfod o dan y mynydd.
YR HEN a wyr , yr ifanc a dybia medd yr hen ddihareb ond mewn gwirionedd yr ifanc a wyr yn well na neb - yn enwedig yr hen.
"Ennill, a phwy a wyr pa mor bell y gall Cymru fynd.
Os bydd o'n cael y graddau mae o angen yna, i ffwrdd fo i Lundain i astudio meddygaeth, os ddim, yna pwy a wyr?" Mae'r rhan fwyaf o'r cast yn ffres o golegau drama ac yn newydd i'r sgrin fach.
Pwy a wyr os gwelwn ni Aaron Ramsey a Gareth Bale yn Albania, yn enwedig ar ol y gem yn erbyn Denmarc ychydig o ddyddiau ynghynt.
Pwy a wyr, efallai y bydd gen i her arall iddyn nhw eleni!