WYS


Also found in: Dictionary, Thesaurus.
AcronymDefinition
WYSWhat You Said
WYSWhatever You Say
WYSWest Yellowstone, Montana (Airport Code)
WYSWhat You Say
WYSWhat You Smoking
WYSWest Yorkshire Scouts
WYSWyandotte Southern Railroad Company
WYSWhat's Your Status?
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Eerstens word Pretorius se uitgesproke doelstelling met sy artikel, om op die waarde van samewerking tussen fiksieskrywers en historici te wys, ondersoek.
Hy wys daarop dat die Ons(e) Vader deel was van die sogenaamde disciplina arcana, 'n geheim wat slegs aan nuwe bekeerlinge tot die Christendom oorgedra is.
Indien die roman, en spesifiek die taalgebruik gelees word as 'n implisiete reaksie op die hedendaagse toestand van Afrikaans, wys dit daarmee saam duidelik wat in die toekoms van die taal le: totale verbrokkeling en inkoherensie en, paradoksaal genoeg, lewendige en kragtige kreatiwiteit.
Osterwold (1991:53) wys daarop dat Warhol die anonimiteit van sy persoonlikheid as kunstenaar beklemtoon deur homself bykans gesigloos in die selfportret voor te stel.
Hein Viljoen (1998:16) wys tereg daarop dat die gesin se gemarginaiiseerde status grootliks vrywillig en deur Hendrik se eie toedoen is.
Grozinger (1991b:114-15) wys daarop dat elke godsdiens sy eie grondmetafore het.
In sy voetnoot wys Grobler daarop hoe onmoontlik dit is om presies te weet wie nou die sogenaamde smid is en wie nie.
Nietemin wys Mouton ook op Pienaar se profeetskap (hoofstuk 12).
Cloete wys onder meer op die gawe van dig en die problematiese begrip "godsdienstige digter" en gaan dan in op die belangrike rol wat motiewe soos die artistieke/kreatiwiteit en kunstenaars, die liefde, godsdiens en die Bybel, pyn en lyding, sintuiglike genot en geskiedenis in die wye sin van die woord in Vos se eiesoortige bydraes speel.
Burger (2003:16) wys daarop dat 'n vorige roman van Miles "'n skrikwekkende perspektief op die gevolge van strukturele geweld, op skuld en aandadigheid" gebied het.
Op stuk van sake wys die digter self in die gedig "Die digter en sy invloede" daarop, en dus sou 'n mens wou gesien het dat 'n skerper strik gespan is vir "die aangeklamde stommerik", dronk van, en in sy omgang met, die twaalfde letter.
Leti Kleyn se hoofstuk oor "Skryfterapie" hoort tuis by Riana Scheepers se oorkoepelende "Die skryfproses" waarmee die boek afskop, juis ook omdat dit voornemende "skrywers" daarop wys dat skryfbelangriker kan wees as die publikasie daarvan.