WRTH

AcronymDefinition
WRTHWorld Radio TV Handbook
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae Jac yn derbyn llythyr sydd a'r potensial i newid ei fywyd, ond mae bwganod o'r gorffennol yn ei boeni a'r cwbl yn ormod wrth iddo geisio gwneud penderfyniad pwysig.
Ymysg y perlau yn y stori, ac mae gormod i'w rhestru yma, yw'r ffordd y mae'n adrodd wrth Sion fel yr oedd pethau slawer dydd cyn - wel, weda i ddim llawer mwy na hynny rhag sbwylio'r rhai sydd heb ei darllen.
GORCHYMYN TRAFFORDD YR M4 (FFYRDD YMUNO AC YMADAEL WRTH GYFFORDD 34 (MEISGYN), BRO MORGANNWG A RHONDDA CYNON TAF) (GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO) 2015 MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984.
Y Sipsiwn Cymreig (S4C, 9.30pm) Yn y rhaglen arbennig yma o Y Sipsiwn, Gari Wyn sy''n mynd ni 'nl i''r ddeunawfed ganrif wrth iddo archwilio hanes teulu y Sipsiwn Cymreig, sef teulu Abram Wood.
Mae'r hyn mae Elin Meek wedi'i wneud gyda'r llyfr wrth ei addasu yn wych.
Y llwybr amgen yw dilyn yr A470 tua'r de hyd at Gyfnewidfa Ffynnon Taf a dychwelyd tua'r gogledd i ymadael wrth Gyfnewidfa Nantgarw.
Wrth i'r gyfres ddychwelyd nos Fawrth mae hi'n gobeithio parhau i gael ymateb da i'r gyfres gan gleifion yn ei phractis yn Nhrimsaran ger Llanelli a gan y cyhoedd ledled Cymru.
Mae gennym lot fawr i edrych ymlaen ato wythnos nesaf wrth i'r gyfres gyrraedd y bumed bennod.
Mae twyll yn ffordd o fyw i gymeriadau'r swyddfa ac wrth i farwolaeth Simon agosau, y cwestiwn hollbwysig yw pwy sydd am ladd Simon a pham?