WySIG

AcronymDefinition
WySIGWyoming State Improvement Grant
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
[Huile wysig mekaar, ontgrens die wereldbeskouing wat deur die rede of die teks voorgehou word, en vestig intellektuele, emosionele en waardeverhoudings as "n grondslag vir identifikasie.] (bl.
Wanneer Van Wyk Louw vyf maande later strofe 2 op die linkerkantste bladsy van sy manuskripboek herskryf, is die resultaat veel meer bevredigend, al bereik hy hier steeds nie die trefsekerheid van die finale teks nie: "Toe moes ek nuwe woorde vind/ vol donker <drifte> / <tekens> / beelde, as gebed / vir een / iemand wat <drif> / lewe & jeug / & skoonheid <om te leef> / vir sy hart wou red." Die "donker drifte" van die tweede reel, waarvoor hy in 'n stadium ook "tekens" en "beelde" oorweeg, wysig hy uiteindelik na "swaar vermoede" wat beter die diep ondertone oordra en buitendien siklies vooruitwys na die slotvers van die bundel: "Daar kom in my 'n stil vermoede / dat alle lewe so sy volheid kry / en heerlik gaan in die rustige dood se hoede".
Aanvanklik lui dit "Die is vir jou", maar hy wysig dit tot "Neem die vir jou" wat die geskenk regstreeks benoem.