YAMT

AcronymDefinition
YAMTYet Another MP3 Tool
YAMTYet Another Monad Tutorial
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Vazoreaktivite testi icin oneriler Vazoreaktivite Testi Sinif Kanit Duzeyi IPAH, kalitsal PAH ve anoreksijen kullanimi I C ile baglantili PAH'ta yuksek doz KKB tedavisi uygulanabilecek hastalarin saptanmasinda endikedir Teste pozitif yamt, kalp debisinin arttigi I C veya degismedigi kosullarda ortalama PAB degerinde [greater than or equal to] 10 mmHg azalma ile muttak ortalama PAB degerinin [less than or equal to] 40 mmHg olmasidir Test yalnizca sevk merkezlerinde yapilmalidir IIa C Testte vazodilatator olarak sadece nitrik IIa C oksit kullanilmalidir Test diger PAH tiplerinde de yapilabilir IIb C Test i.v.
Cinsellikten tiksinti duyma bozuklugu: Davramsci tedaviye olumlu ve hull yamt veren bir olgu.