YDW

AcronymDefinition
YDWYoung Dentists Worldwide
YDWYorkshire Dales Workshops (UK)
YDWYacht Damage Waiver (insurance)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mynd fy hun ydw i, yn ol fy arfer, ond dyma'r tro cynta i mi deithio heb deimlo'n 100% siwr y bydda i'n ymdopi.
Dim ond ar ol triniaethau Viscocanolostomy ydw i nawr yn rhydd o bob cyffur am y tro cynta ers dechre'r mileniwm, ac yn rhydd i fwynhau darllen eto, a gyrru heb deimlo angen stopio, a mwynhau cael nosweithiau gwell o gwsg.
Dach chi'n gweld, ro'n i bron iawn a deud yn fan'na mod i rwan am sgwennu llythyr hir at bobl nad ydw i wedi eu gweld ers oesoedd, nes i mi sylweddoli nad oes gen i'r amser.
Dw i wedi cael cyn-Archdderwydd yn dweud pethau caredig wrtha i am y golofn hon, dw i wedi derbyn canmoliaeth am feicio lan y Tymbl cyn cyrraedd y Maes, ond mi ydw i, mae'n ymddangos, wedi cael fy snybio gan yr Orsedd eleni eto.
Fel arall mae gen i gyfaddefiad 'mod i wedi cael mwy o bleser yn stadiwm Caerdydd nag ydw i yn y Liberty yn 2015.
Felly, ydw, dwi'n teipio fel peth gwirion, ac os ydi'r cynnwys yn mynd i bob man, wel, mae'n arwydd o std fy meddwl a fy Nadolig - a fy ngwallt, drapia - dros y siop i gyd.
Ydw, dwi'n gallu beicio rel boi ac yn gwneud hynny'n ddyddiol.
"Yn wyddonol, mae'n ddiddorol ffeindio allan o ble chi wedi dwad, lle mae'ch genynnau chi, be' 'di pendraw eich bodolaeth chi, ond fel arall, yn athronyddol, be' ydw i a pwy ydw i?
Dwi wedi cyrraedd lle'r ydw i o achos cefnogaeth pawb o fy amgylch, a dwi''n benderfynol o joio pob munud o'r profiad bythgofiadwy yma.
Meddai Sharon, "Mae o wedi bod yn anodd iawn dewis - ydw i'n disgwyl am alwad gan (ysbyty) Lerpwl, neu ydw i'n gofyn a fysa' rhywun yn fodlon rhoi 'live donation' i fi.
MAE stormydd gaeaf yn dechrau curo ar ein drws unwaith yn rhagor ac er nad ydw i'n or-hoff o wynt uchel, mi fydda i wrth fy modd yn gweld dail yr hydref yn disgyn oddi ar y coed ac yn chwyrlio'n y gwynt.
Meddai Rhys: "Rwy'n falch o'r hyn yr ydw i wedi'i gyflawni ond dim ond y dechrau yw hyn.