YDY

AcronymDefinition
YDYYou Do You
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Y Nadolig ydy hoff adeg y flwyddyn i Nia, ac mae hi wrth ei bodd yn trefnu pethau.
Pwrpas y digwyddiad ydy tynnu sylw (a thynnu dwr i'r dannedd) at y rali fawr ei hun ac mi fydd pob pen petrol yn falch i glywed bod un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf Prydain ar y gorwel.
Llyfr sy'n llawn ffeithiau difyr ydy hwn, gyda broliant ar y clawr sy'n ymylu ar fod yn rhyfygus wrth honni bod yn y gyfrol "...syniadau fydd yn newid dy fyd am byth".
C Ydy Angela yn debyg i Tara Bethan mewn unrhyw ffordd?
Yr uchafbwynt ynddynt ydy "Agor Drysau", sef stori fer sydd yn dweud hanes menyw ddall ac mae hi wedi cael y cyfle i gael llawdriniaeth er mwyn gweld y byd mae hi wedi bod yn ei golli erioed.
Un o'r Gogs eraill yn y gyfres ydy Meilyr Rhys Williams sy''n chwarae rhan Steff, y cymeriad bodlon sydd wastad yn disgyn am driciau direidus ei ffrind gorau, Mirain.
Ydy wir mae hanes yn gallu bod yn atgas, ond mae'n gallu bod yn ddifyr hefyd.
Un o bobl Eifionydd ydy Gwyneth ac fel dywed ei chan, "does unman yn debyg i adre".
Ac ydy Bobo wedi dianc o'r Clos unwaith ac am byth?
C Ti'n ferch i'r actores adnabyddus Iola Gregory, ydy hi wedi rhoi cyngor i ti dros y blynyddoedd?
Ydy, mae'r Wyddfa fawr wedi tystio i sawl rhyfeddod, ac mi fydd y jin gaiff ei greu yn cael ei gyflwyno i Ambiwlans Awyr Cymru.