YMA


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
YMAYoung Media Australia
YMAYokohama Museum of Art (Japan)
YMAYamaha Motor Australia
YMAYouth Media Award (various organizations)
YMAYoung Mizo Association
YMAYoung Marketers Award (Indonesia)
YMAYoung Muslim Association
YMAYoung Musicians & Artists
YMAYokowo Manufacturing of America (Ohio)
YMAYoung Menswear Association (New York, NY)
YMAYamaha Music Artist, Inc. (Japan)
YMAYamaguchi Museum Association (Japan)
YMAYouth Ministry Associates
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
A'i son am dirwedd gladdu sanctaidd mewn defnydd dros gyfnod hir o amser yda ni felly yma ym Mryn Celli Ddu?
Opening the bowling for Quorn, Steve Maddocks bowled with pace and accuracy, giving YMA little to score from.
Mae'n debyg i Hemp ymgynghori a hanesydd lleol o'r enw Ellis Davies ac iddynt gredu fod y safle yma yn gynharach na'r pentref cyfagos.
Fe ddwedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts: 'Rydym ni yn bles iawn 'r nifer yma. Y nifer yma yw'r un uchaf ers nifer o flynyddoedd.
Drwy edrych yn ofalus mae sylfaeni adeiladau, sylfaeni ar gyfer y gynnau mawr, cuddfannau tanddaearol yma i'w gweld.
Mae'r cynlluniau yma wedi eu penderfynu, ac fe fydd popeth yn cael ei fesur wrth ganlyniadau.
Gwyddom am ddisgynyddion eu mab Evan a arhosodd adre yma. Tybed ble mae disgynyddion Elizabeth a briododd John Hughes Ffridd Gowny, Plwyf Llangadfan, Jane a briododd Lewis Jones Cwmeidrol Plwyf Cemmaes ger Machynlleth, hefyd John (dybed a aeth i Lanymawddwy?) Richard a Robert na wyddwn ble roedden nhw''n byw.
Un o'r mannau dynodedig hynny ydi Porthdinllaen, a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n berchen arno ac roeddwn wedi dwad yma i gyfarfod Alison er mwyn trafod cynefin gwair y mor hefo hi.
Beth ma' hi wedi ei wneud i Gymru hyd yma, a pha dystiolaeth sydd gyda ni na fyddai hi'n waeth na Thatcher?
Rhag ofn nad ydach chi'n gyfarwydd 'r eglwys fach hynod yma, mae hi ar arfordir gorllewinol Mn, rhwng y Berffro a Rhosneigr.
Yn ddiweddarach mi fydd madfallod y ddwr a brogaod i'w gweld yma.
Mae'r arddull yn llifo ac mae yma droadau annisgwyl ynghyd a haenau o ystyron.