YMYL

AcronymDefinition
YMYLYour Money or Your Life (book)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Yn ymyl mae prysurdeb tref Gymreig hynafol Llandeilo sy'n gyfuniad diddorol o hen adeiladau a siopau traddodiadol llawn cymeriad.
Yna'n sydyn roeddem ni allan o gysgod y coed tal ac ar lan y Fenai, reit yn ymyl bwau Pont Britannia ac ar amrantiad, roedd y cynefin wedi newid i borfa isel hefo clustog Fair yn pincio'r creigiau a'r cen melyn arfor yn lliwio'r creigiau'n felyn.
Perhaps my wife and I would have still ended up in the country if we had never taken the original YMYL audio course together, but it helped for the 15 years we moved closer and closer to being here full-time.
Lorna will be talking more about her inspirations and practice as part of the upcoming Ymyl 2 Edge exhibition - a session with curator Remy Dean and other artists is planned on February 6, where Remy will talk about his mentoring of each of the eight artists involved and each artist will talk about their work.
For further information on any of Persimmon's seaside developments in Wales or to arrange a viewing contact the marketing suite at Brunel Gardens on 01446 744253; Ymyl y Dwr on 01446 719914 or The Risings on 01446 711695.
Reit yn ei ymyl roedd y tegeirian brych yn tyfu (Dactylorhiza fuchsii; common spotted orchid), ac heb fod ymhell roedd tegeirian brych y rhos (Dactylorhiza maculata; heath spotted orchid).
YNGHYNT eleni, roedd yna ddyn trwsiadus iawn ymhlith torf wrth ymyl capel bach yn Nyffryn Aeron.
"Fi 'di bod yn y gynulleidfa cwpl o weithie hefyd ar raglen Jonathan ond roedd e'n lot o hwyl bod ar yr ochr arall, yn eistedd wrth ymyl Ieuan Evans; roedd e'n eithaf swreal!
Byddwn yn mynd a Mam i lan mr Tye Mawr Edern, lle tyfai'r llysiau yma wrth ymyl nant fechan a redai i lawr i'r mr.
Bu'n gweithio am gyfnod hir yn ymyl fy fferm gartref, yn torri sail i'r Ffatri Laeth gyntaf o eiddo'r Bwrdd Marchnata Llaeth yng Nghymru, ym Mhont Llanio, Plwyf Llanddewi Brefi, a hynny gyda chaib a rhaw.
BORE Sadwrn, Rhagfyr 16eg, am 9 y bore, cefais dipyn o sioc o weld Mulfran werdd ifanc ar ymyl y palmant yn Llandudno yn ceisio croesi'r ffordd (Ffordd Colwyn) sy'n hynod o brysur!
Roedd fy nghyfaill hefyd yn fy atgoffa o sut y bydden nhw fel hogiau yn mynd rownd i glapio am wyau - "ffendis i lun tun Dried Milk -oedd yn ffefryn gynnon ni hogiau i roi cortyn drwy ei ymyl fel handlen a mwsog yn ei waelod (yn hytrach na basgedi''r merchaid!).