YNCL

AcronymDefinition
YNCLYoung Negroes Cooperative League (est. 1930)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Felly drwy gyfrwng rhaffau a chychod, dwi wedi dod i nabod plant bach Sian Aberogwen, Llinos Gwernhefin a Brengain Caerdydd yn well, a nabod plant mawr Pwll Iwrch, Darowen am y tro cynta, sef plant John, sy'n un arall o blant Anti Jane, a ges i dipyn o sioc bod Dafydd, y pensaer ddyluniodd fy estyniad i yn fab i Meg Gelli Grin, sef merch Yncl John.
At the first national conference of the YNCL in 1931, Miss Baker addressed the topic "What Consumers' Co-operation Means to Negro Women" in a talk that became the catalyst for a conference resolution stating "that we seek to bring women into the League on equal basis with men." (82) At the end of the conference, Baker was unanimously elected national director of the YNCL, and the following year the organization had 12 locals and a membership body of 400.
Mae teulu yn elfen bwysig o fwyta a choginio, ac mae dad ac Yncl Arwyn yn dal i ddanfon cig hela lawr ata i yn Llundain hyd heddiw.
Mae''r erthygyl hefyd yn sn am Yncl Griffith, a gafodd ei glwyfo yn 1916 a marw chwech mis yn ddiweddarach ac wedi ei gladdu efo Taid a Nain.
Pan welais i wyneb Yncl Robin ( brawd Nain, roedd o'n arfer rhedeg y Milk Bar ers talwm), mi ddechreuais i deimlo mod i'n perthyn i'r holl beth rhywsut.
But Anti Arfon, Yncl Gwyrfai, John Watkin and others will not be needed, there will be no school for them, and the new federal manager will not know of their existence.
Brawd addfwyn Harry Wyn a'i wraig Jean, ac yncl a ffrind arbennig i Rhian, Peter, Aled a Manon; tad i Raymond, Shanna a John Paul, a chymar i Pat.
Priod a ffrind annwyl Mary, a'r diweddar Gwendolen; tad tyner a gofalus Gareth, Gwenan a'r diweddar Glyn; a thad-yng-nghyfraith Rhian, Clwyd a hefyd Margaret; llys-dad David a Meira, Ann a Dafydd; taid balch Ynyr, Deio, Nedw a Nico; Yncl John a n n w y l B e t h a n , Robert, Elen, Nia ac Awen; brawd hoff Megan Mair a Dafydd a'r diweddar Arthur, Ifan a Jane Llafarwen, brawd-yng-n ghyfraith Howell, Nellie a Liz.
Na, nid neb o'r enw Clarence na dim o'r fath, eithr ewythr annwyl o'r enw Henry Roberts a'r enw Yncl Harri wedi datblygu'n Clarri yng ngenau ei neiaint a'i nithoedd pan oeddym yn blant.
Gwr perffaith a chariadus Ner, tad gofalus a'r gorau yn y byd i Ifan, Hari ag Elsa, mab y byd ffyddlon a charedig Glenys ar diweddar Gwyn, brawd arbennig Rhian, mab yng nghyfraith annwyl i Mairwena, a brawd yng nghyfraith, yncl a ffrind amhrisiadwy.
Roedd un o frodyr ei mam, Yncl Evie, hefyd yn helpu i edrych ar l Maggie, ac mi ddywedodd wrthi: "Dwi wedi bod yn fwy o dad iti ers blynyddoedd na fo, ac os ei di i Lerpwl rwan, wel dyna hi wedyn.
Felly, efallai y bydd George Bush yn cael ei gofio yn y llyfrau hanes fel un o'r Arlywyddion pwysica' yn hanes Yncl Sam.