YNY


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
YNYYonkers (Amtrak station code; Yonkers, NY)
YNYYangyang Airport (South Korea)
YNYYoswein New York (public affairs firm)
YNYYoung New York
YNYYuck 'n Yum
YNYYards N Yarns (fabric)
YNYYounger Next Year
YNYYeah New York
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
If prsy is a mistake for *prysy, the first four words could perhaps be translated "you should buy another (and) *send another," but this would leave the final words (ny'z 'need' or zy'r 'poison' + '[??]zy 'evil' or 'yny 'this') unexplained.
Ond os oeddent am ei chuddio - pam ei chodi ar y tir mwyaf agored ar Ynys Mn?
Similarly for YNY twins, YNN twins, or for any of the other inhomogeneous states.
Better this than date any anyny p y yny badb hoillineitbl hy one y eat bad boy who will inevitably cheat g g p g g p ainand ainandd h i again and again and dump her in nanainan ern a callous way.
Catrin Dafydd (uchod) ac ar y chwith, Ruth Jones fel Nessa, yny gyfres Gavin and Stacey (llun trwy garedigrwydd y BBC) Ar y Tracs gyda Ellis 'Reality'' Hughes (Sin Pritchard), Pandora Powell (Ffion Williams), Sophie Thomas (Mali Harries), Dyfrig Williams (Richard Ellis)
Nid T.Rowland Hughes yw'r mwyaf joli o'n hawduron, a doedd y gyfrol ddim yn dod i gategori 'darllen ysgafn ar draeth.' .' Gan ei bod yn bwrw glaw, ac yn haf anobeithiol, swatiais yny gwely a rhoi cynnig arni.
Mae lluo wynebau newydd i'w gweld yny gyfres, ond wyneb cyfarwydd iawn sydd yn chwarae rhan Jo, mamy teulu, sef Shelley Rees, Stacey Jones gynto Poboly Cwm.
Mae'n debyg fod brodorion Awstralia filoedd o flynyddoedd yn ol wedi gweld perthynas rhwng y ser a nhwthau ac wedi trio darllen tyngeddynynyr hynoedd yny nefoedd.
Ysgrifennwyd erthygl gan Hafin Clwyd (sef fy nghyfnither) yny Faner, Tachwedd 2001 yn cynnwys llythyrau Robert Hughes, Bryn Tangor, tra yn y rhyfel.
Mae TRB wedi elwa ar wybodaeth ychwanegol y 30 gweithiwr ac wedi dechrau defnyddio llu o offer cyfathrebu, yn cynnwys newyddlenni athaflenni gwybodaeth, er mwyn sicrhau bod pawb yny ffatri yng Ngogledd Cymru'n dysgu yn sgil y prosiect.
Among its rare treasures is the first book printed in Welsh in 1546 (Yny lhyvyr hwnn) and the first Welsh translation of the complete Bible in 1588.