YRFA

AcronymDefinition
YRFAYoung Republican Federation of Alabama (Birmingham, AL)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Antur Nantlle fu'r gyrchfan gyntaf wedi symud i'r gogledd a blwyddyn yn ddiweddarach dyma gychwyn ar ei yrfa yng Nghymdeithas Tai Eryri.
A Camp Dafydd ar ddechrau ei yrfa, rwy'n credu, oedd rhoi llais i genhedlaeth ifanc o genedlaetholwyr.
Am fod pobl yn ymddeol yn hwyrach, mae llawer o bobl dros 50 oed yn dewis ailhyfforddi ar gyfer ail yrfa, naill ai i ennill fwy o arian neu i gael mwy o foddhad yn eu swyddi.
Yn ystod ei yrfa, bu Alan Llwyd yn fardd, yn olygydd cylchgrawn llwyddiannus, yn awdur cyfrolau swmpus ac yn academydd.
Bydd yn parhau i ddilyn olion troed ei arwr, Syr Geraint, gan ymweld a chartref ei deulu yn Aberaeron ac edrych ar gasgliad o achau ei yrfa, lluniau ac atgofion sydd o ddiddordeb mawr i Bryn.
Ceir hefyd atgofion o droeon trwstan y byd darlledu ar hyd ei yrfa, yn atgofion melys ac anffodus a chyffro noson etholiad cyffredinol o ochr arall y ddesg - swydd y mae wedi ei gwneud naw o weithiau hyd yn hyn.
"Yn hytrach, maen nhw'n gam cyntaf tuag at yrfa lwyddiannus yn y byd cyllid."
Diddorol fel y bu i'r theatr, y teledu a'r radio roi gyrfa dda, er ei bod yn yrfa ansicr, i blant y genhedlaeth ddaeth ar ol cyfnod y pregethwyr mawr.
Dilynwn ef wrth iddo ddychwelyd i'w hen ysgol uwchradd yn Rhydaman ac i gaeau clwb rygbi''r Aman lle y dechreuodd ei yrfa. Bydd cyfweliadau hefyd hefo Gareth Edwards, Gerald Davies, Ieuan Evans, Robert Jones a Gwyn Jones sy''n dadansoddi eiliadau o athrylith Shane ar y cae rygbi.
Scrum-half Lee Williams (Maes yr Yrfa), replacement fly-half Martyn Thomas (Tregib CS) and skipper Roberts (Glantaf) kicked well with the wind and Roberts fired over a long penalty 13 minutes from time to seal a deserved win.
Newidiodd Pete ei fywyd drwy ddysgu'r sgiliau oedd eu hangen arno i ddechrau ar ei yrfa ddelfrydol.
Treuliodd dros 55 o flynyddoedd fel actor, felly roedd ei rol fel Meic Pierce - mewn dau gyfnod - yn cynrychioli talp go helaeth o'i yrfa.