References in periodicals archive ?
Yr Ysfa resident Dilwyn Harris, 79, a retired steel worker, said his phone socket blew up.
A group of seven adults had attempted to climb the Ampitheatre Buttress on Craig Yr Ysfa, in the Caerneddau, Snowdonia, but had to retreat due to difficult conditions.
Cydiodd yr ysfa weu ynof ddiwethaf ar wyliau'r Pasg dair blynedd yn l, ond yr unig ganlyniad oedd sgert a siwmper - a het ...
Among those to have benefited are Reuben Matthews, 68, from Y Ysfa, Maesteg, who was its first patient.
VICKERY Gwyneth Adelaide (Nee Baldwin) Peacefully on Saturday 6th January 2018, Gwyneth of Yr Ysfa, Maesteg.
At that point the team were already involved in a searching for two men lost on Carnedd Llewelyn and had previously been involved in rescuing a climber who had suffered an ankle injury on Craig yr Ysfa.
Pan oedd o''n rhy ifanc i ddeall beth oedd yr ysfa i ddianc o Lundain yng nghanol rhyfel.
Retired Reuben Matthews, 68, of Yr Ysfa, Maesteg, was the first person to have his benign prostate disease treated by the Green Light Laser machine at Bridgend's Princess of Wales Hospital.
Dywed Simon fod ysfa Gethin i ddial ar Moc yn dwysau fwyfwy wrth iddo dreulio mwy o amser yn ei gwmni.
Mae'r stori'n gwibio yn ei blaen gan greu ysfa chwilfrydig i weld beth yn union sy'n digwydd.
The climber was 400ft up the Great Gully, at Craig Yr Ysfa, on the eastern slopes of Carnedd Llewelyn when he fell 10 metres.
'I used to get up six or seven times a night to go to the loo,' said Mr Matthews, who lives in Yr Ysfa, Maesteg.