YWEN

AcronymDefinition
YWENYahara Watershed Education Network (ecosystem education)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
His letter to parents says from the start of the new academic year next month Ton Yr Ywen Primary will: | Assign all support teachers to classes and suspend the support interventions they currently lead.
His letter to parents says from the start of the new academic year next month Ton Yr Ywen Primary will: Assign all support teachers to classes and suspend the support interventions they currently lead.
Plas yr Ywen will offer a supportive community and will be the first Wales & West Housing extra care scheme with a woodland walk for residents to enjoy.
Prif nodwedd y gerddi, yn l Gwynedd Roberts, yw'r rhodfeydd o goed ywen, sydd wedi eu torri i wahanol siapiau (topiary).
"Mae'n ddarn hardd o bren, ond mae ywen yn bren eithaf lletchwith i weithio gydag e - mae'n llawn siapiau, haenau a chlymau.
| A dyma ddau lun a dynnwyd ym mynwent Llanddeiniolen ar Ragfyr 31, 2017 - cennin Pedr yn ei flodau (dan gysgod yr ywen enwog), a chynffonau wyn bach ar goed cyll.
Alwyn Humphreys o Fodffordd, Ynys Mn fydd yn cyflwyno'r rhaglen o Eglwys Nanhyfer sydd mewn lleoliad ysbrydoledig ac sy'n gartref i ywen sy'n gwaedu, yn l traddodiad.
Llandudno magistrates heard yesterday the 37-year-old, of Llys Ywen, Llandudno Junction, formerly worked as a consultant for Colwyn Bay-based complainant Letsxl Ltd.
Ynddi mae hi'n cyfuno Bardd y Bwthyn a Bardd yr Ywen gan ddefnyddio'r geiriau "Fy Nafydd Ddewi".
Gydag un o feirdd enwocaf Cymru, Dafydd ap Gwilym, wedi ei gladdu nepell o'r pafiliwn dan gysgod ywen hynafol Abaty Ystrad Fflur, fe fydd yr awen yn siwr o daro ar lwyfan Y Talwrn.
O ia, mi anghofiais son mae gen i dair coeden ddrops a dwy ywen yn rhan o'r cyfan.
Mae llwyfan yr amffitheatr wedi ei adeiladu ar ynys Tsieiniaidd, sydd wedi'i hamgylchynu a choed ywen Gwyddelig ac sy'n dyddio yn ol i ddechrau'r 19eg ganrif.