CHAWS


Also found in: Dictionary, Thesaurus.
AcronymDefinition
CHAWSCharging Hazards and Wake Studies (flight experiment)
CHAWSChemical Hazard Warning System
References in periodicals archive ?
Paul, connected to and sponsored in part by a Hmong travel agency offering tour packages back to Southeast Asia, comes a documentary titled Zos Vib Nais Chaw Tshua (The Village of Vinai, Place of Remnants).
e: salad bach i ddechrau, wedyn rhywbeth fel couscous a chyw iar, yna bara a chaws, a darn o ffrwyth i orffen.
Rwy'n cofio'r wefr o gael teclyn gweithio brechdan - roeddech yn cau'r cledrau du ar ddarnau trist o fara a chaws ac yna'n aros rai munudau cyn eu hatgyfodi.
Roedd bara menyn, jam a chaws, scons a chacen frith i bawb a digonedd o lasdwr a the i dorri syched a'u cadw i fynd am oriau fel y byddai'r gwair wedi ei hel i gyd cyn dechrau'r storm yr oedd Taid wedi ei darogan gyda help y glas ger yr hen organ yn y parlwr.
Pob hwyl i chi, a chofiwch fod tymor yr hydref yn fwy na chaws llyffant a dail euraidd .
Cawn ddisgrifiad manwl ganddo o'r bwyd moethus a gafodd - lleden a chawl, golwyth o gig a chaws Roquefort.
Mi wnes i baned efo fy stof fechan ac mi gawson ni bob i wydraid o win a chaws a bisgedi.
Yn ogystal chaws roeddent yn cynhyrchu hufen i - ac roedd yn flasus iawn.
Dyma i chi rai ohonyn nhw: Aleliwia, bara a chaws, bara can y gog, bara can y gwcw, bara'r gog, blodau'r Drindod, bwyd y gwcw, clychau'r tylwyth teg, suran deirdalen, suran y gog, suryon y coet, suranen godog a thriagl tair dalen.
Ond roedd gen i butternut squash a chaws ac roedd y llun ar y we yn edrych yn neis.
Mae gen i hiraeth mawr am y farchnad ffermwyr yn Riverside yng Nghaerdydd lle roeddwn i'n arfer prynu llysiau, ffrwythau, bara, cig a chaws am yr wythnos gyfan heb orfod mynd ar gyfyl archfarchnad.
Os amy math gorau o 'gynnyrch cartref', fel cig eidion ac oen lleol, neu selsig a chig mochyn, wedi eu halltu ychydig filltiroedd i lawr y ffordd, tatws newydd, bresych, moron a chaws gorau'r ardal, yna, mae'r Farchnad Ffermwyr yn Glasfryn - a phob un o farchnadoedd ffermwyr eraill sydd yng nghefn gwlad Cymru - yno i'n diwallu.