eLOR

AcronymDefinition
eLORElectronic Letters of Recommendation
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ychydig funudau ar hyd llwybr Cwm Du ac rydymwrth y gyffordd amBwlch y ddwy elor.
The rally was opened by former Israeli MP Sharon Gal, who said: "Elor our brother, we are confident that as you sit in prison, you see the nation of Israel behind you, the nation of Israel with you and not abandoning you."
Ni chaniateir i elor y plwyf fynd allan o'i phlwyf, felly, os byddai rhywun yn marw yn un plwyf ac yn cael ei gladdu yn y plwyf arall, rhaid oedd trosglwyddo'r arch oddiar un elor i'r llall cyn croesi'r ffin blwyfol.
Wel, Mr Williams, fel y gwelwch o'r llun ar y dde, mae'r elor yn berffaith saff ac yn dal i grogi ar y wal yr eglwys fel cynt.
Ond yn dilyn ei lythyr, cawsom alwad ffOn ddiddorol gan Mrs Enid Jones, yn dweud fod yr elor geffyl yn dal yn ddiogel ar wal yr eglwys - ond yn Llangelynnin ym Meirion, rhwng Llwyngwril e Thywyn.
Gilly Elor, 33, from the United States, describes their predicament: 'The only action we could take once trapped was to lie still in the dark, conserving both energy and headlamp batteries while attempting to keep warm.' The only hope the team had was that the water level at the passage would drop.
Back in March 2016, Israeli Sergeant Elor Azaria shot dead Abel Fattah al-Sharif, a 21-year-old Palestinian who was lying immobile on the ground, following an alleged stabbing attack in the West Bank city of al-Khalil (Hebron), Middle East News reported.
Elor Azaria arrived home Tuesday after serving two-thirds of his 14-month sentence.
Elor Azaria was freed after receiving a light sentence for the execution-style killing of incapacitated of 21-year-old Abdul Fattah al-Sharif in Hebron in 2016.
He suffered from cancer and received treatment in the last months.Nafea was born in Suez in 1934 and obtained a Bach- elor's Degree in Law in 1956 from Ain Shams University.
In March 2016, Elor Azaria carried out what Amnesty International called the "extrajudicial execution" of Palestinian Abed al-Fatah al-Sharif as he was injured on the ground.