h-BPPV

AcronymDefinition
h-BPPVHorizontal Canal Benign Paroxysmal Positioning Vertigo