KREEF

AcronymDefinition
KREEFKentucky Real Estate Education Foundation
References in periodicals archive ?
Frits is ook daagliks bewus van die uniekheid van verskillende seespesies: "Kreef byt nie aan enigiets nie.
'n Skerp bewustheid van die kompleksiteit en moeilik begrypbare aard van natuurverskynsels vind in die verhaal uitdrukking wanneer die vissermanne 'n drastiese en onvoorsiene weerverandering begin vermoed uit tekens van verandering by die kreef. Dampies waarsku: "As 'n kreef se bek so skuim, gaan dit kwaaisee word." (9) Dieselfde ontsag wat Frits het vir die komplekse en onverklaarbare skakels van beinvloeding tussen natuurelemente onderling, soos wanneer seeveranderinge voorafgegaan word deur intuitiewe gedrag by krewe, vorm deel van sy beskouings van die skakels tussen menslike en niemenslike natuur.
By "die Twins" kan hulle probeer vang vir aas, maar "dan le daar nog 'n dag en 'n half se loop oor voordat hulle by die Wes se kreef uitkom.
In die stadium toe die album Eet Kreef vrygestel is, was die meeste liedjies daarop deur die destydse SAUK verban.
In romans soos 'n Droe wit seisoen, Gerugte van reen en Die kreef raak gewoon daaraan gee hy nie net vorm aan sy opvatting van die krities, meelewende Afrikaner nie, maar help hy om 'n intellektuele ruimte te skep wat dit moontlik gemaak het om ook in Afrikaans antiapartheid te wees.
Dit manifesteer die kreolisering van kulturele uitdrukkinge--taalinnovasie, nuut- en naamskeppinge, Cape jazz, langarm, die bus-dans, straatpoesie, stuk sny, snoek en kreef geniet, ens.