mNTU

AcronymDefinition
mNTUMilli Nephlometric Turbidity Unit (ultra low turbidity measurement)
References in periodicals archive ?
Ndandingamthandi Io mntu naye ndimazi ukuba akandithandi kwaye sobabini singakwazi ukuzifihla iimvakalelo zenzondo omnye komnye.
Akuzange kubekho mntu undithuthuzelayo novelana nam, kwakungathi andibonakali ndifana nje nomoya.
Ndandingamthandi tu lo mntu naye ndimazi ukuba akandithandi kwaye sobabini singakwazi ukuzifihla iimvakalelo zenzondo omnye komnye.