mNTU

AcronymDefinition
mNTUMilli Nephlometric Turbidity Unit (ultra low turbidity measurement)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
akuzange kubekho mntu undithuthuzelayo ..., kwakungekho bani endandinokubalekela kuye".
Akuzange kubekho mntu undithuthuzelayo novelana nam, kwakungathi andibonakali ndifana nje nomoya.
Ndandingamthandi tu lo mntu naye ndimazi ukuba akandithandi kwaye sobabini singakwazi ukuzifihla iimvakalelo zenzondo omnye komnye.