SWOG

(redirected from swyddog)
AcronymDefinition
SWOGSouthwest Oncology Group
SWOGSmall Woodland Owners' Group (UK)
SWOGShip with Other Goods
SWOGswyddog (Welsh: officer)
SWOGSpecial Weapons Overflight Guide
SWOGSocial Work Oncology Group (various locations)
SWOGSullivan without Gilbert (opera slang)
SWOGSouth Western Ontario Geocachers (Canada)
SWOGSocial Workers Group Nepal
References in periodicals archive ?
Mae'r stori'n dechrau yn Gibraltar ac yntau yn gyw o filwr ac yn gorffen ym mrwydr Waterloo pan ddaeth yn uchel swyddog enwog.
Mae'r stori yn dechrau yn Gibraltar ac yntau yn gyw o filwr ac yn gorffen ym mrwydr Waterloo pan ddaeth yn uchel swyddog enwog.
Meddai'r Prif Swyddog Gweithredol, Maireadh Pedersen: "Mae'r prentisiaid wedi creu egni cadarnhaol ledled y cwmni.
HEDDIW, am 2 o''r gloch y prynhawn yn Salford Quays, Manceinion, cymerodd Robat Jones - Prif Swyddog Antur Nantlle - un o''r camau mwyaf yn ei fywyd heb os, gan mai heddiw oedd diwrnod Naid Bynji Gwyl Fai Dyffryn Nantlle 2012.
YN AWR bod y dydd yn byrhau a'r tywydd yn oeri, mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, wedi cynghori ffermwyr a'r rhai hynny sy'n cadw adar, i gadw llygad barcud ar eu dofednod am arwyddion ffliw adar dros fisoedd y gaeaf.
Un o Waunfawr ydi'r prif gymeriad, Lena, sydd bellach yn gweithio fel swyddog gyda'r FBI yn yr Unol Daleithiau.
Sin Elen Jones Flintshire Enterprise Officer/ Swyddog Menter Sir y Fflint Cadwyn Clwyd
Sylvia Penny Youth and Care Officer/ Swyddog Ieuenctid a Gofal Welsh Association of ME & CFS Support www.
Gwelai Gina, y swyddog heddlu uchelgeisiol, gyfle i ennill dyrchafiad drwy helpu dod o hyd i lofrudd Stevie.
Mae Cassidy'n llawn canmolaeth i swyddog lleoliadau gwaith y coleg, Janice Owen.
Er mwyn clywed hynt a helynt peth o'r gwaith ymarferol mi es i gerdded darn newydd o Lwybr yr Arfordir ac i gyfarfod Rhys Gwyn Roberts, swyddog prosiect Llwybr yr Arfordir, Cyngor Gwynedd.
Swyddog Ymchwilio PS30,786 i PS41,025 Rydym yn awyddus i benodi Swyddogion Ymchwilio, naill ai'n barhaol neu am flwyddyn ar sail tymor penodol, i ymuno a'r Ombwdsmon yn ei swyddfeydd ym Mhencoed, Pen-y-bont ar Ogwr.